Gắn mã vạch thẻ nhựa
Gắn mã vạch thẻ nhựa
Mã vạch là cách thể hiện thông tin phổ biến được dùng cho sản phẩm, hàng hóa, máy móc. Ngày nay, mã...